Medisch

Als je hulp van een dokter, tandarts of verpleegkundige nodig hebt of gewoon medisch advies wenst en je niet bij een medische praktijk aangesloten bent dan kan je bij onderstaande instanties terecht.

Veelgestelde vragen

Zorgverzekering

In Amsterdam kan jij je via de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis voor een lager bedrag dan bij andere verzekeraars verzekeren. Kijk op de website voor meer informatie. https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/amsterdam/#!/pakketten

 

Als je studeert, kan je op de website van de studentenverzekering uitzoeken welke verzekering goed en voordelig voor jou is. 

https://www.studentenverzekering.nl/

Ziekenboeg Amsterdam

De Aak van HVO Querido en de Majoor Bosshardtburgh van het Leger des Heils zijn ziekenboegvoorzieningen voor daklozen bij wie primair sprake is van een tijdelijke zorgvraag. Het betreft meestal een intercurrente aandoening waarvoor behandeling i.c.m dakloosheid niet/slecht mogelijk is. Secundair is sprake van meerdere (chronische) langbestaande hulpvragen binnen meerdere domeinen. Diagnostiek, multidisciplinaire behandeling en een geïntegreerd behandeltraject is vaak noodzakelijk. In Amsterdam bieden bovengenoemde ziekenboegen deze specifieke multidisciplinaire zorg onder leiding van een GGD arts.

Dakloze patiënten bij wie tijdelijke nazorg noodzakelijk is.

Hoofdbehandelaar
Gedurende het verblijf in de ziekenboeg, is de GGD/ziekenboegarts medisch eindverantwoordelijk. Het aanvankelijke behandelplan is onderhevig aan het zorgplan van de ziekenboeg. De arts biedt in samenwerking met een Physician Assistant en een verpleegkundige van de GGD zowel huisartsen- als verslavingszorg. Voor de duur v/d opname wordt de bestaande huisartsenzorg overgenomen door de GGD. Bij ontslag na een kortdurende opname (3-6 mnd) wordt patiënt weer terugverwezen naar de aanvankelijke hoofdbehandelaar. Eventueel ook opnieuw aangemeld bij de huisarts. Bereidheid om (tijdelijk) in te schrijven als dr Valckenier patiënt (huisartsen zorg via GGD)

Medicatie in beheer ziekenboeg en inname onder toezicht
Voor een ziekenboegopname is in principe een voorliggend somatische probleem vereist.

Patiënt heeft een eigen woning.
Chronische zorgbehoefte is alleen geïndiceerd ter overbrugging en niet zonder vervolgtraject. Bij niet rechthebbende patiënt is opname slechts mogelijk op medische indicatie i.c.m. akkoord veldregie(GGD) en HvO/LdH. Verpleegtechnische handelingen waarvoor 24 uurs-aanwezigheid van verpleegkundige vereist is. 24-uurs toezicht noodzakelijk voor wat betreft gedrag en /of cognitie. (BOPZ maatregel) Volledige ADL-afhankelijkheid, m.n. t.a.v. vocht/voeding inname en toiletgang. (basiszorg).(Acute) toestand waarvoor diagnostiek en behandeling noodzakelijk zijn in 2e-lijns setting. Patiënt heeft een CIZ indicatie voor een behandeling en verblijf (verpleeghuis, RIBW).

Alleen een volledig & digitaal ingevuld formulier wordt in behandeling genomen! Formulier aanmelden ziekenboeg (DOCX, 26 kB) Het digitaal ingevuld formulier plus bijlagen versturen via de ZorgMail naar ziekenboegaanmelding@ggd.amsterdam.nl U ontvangt doorgaans dezelfde dag een ontvangstbevestiging en binnen drie werkdagen een inhoudelijke reactie. De reactie kan bestaan uit een toewijzing of een afwijzing voor een plek in een ziekenboeg. Een toewijzing is onder voorbehoud van een opnamescreening voorafgaande aan de plaatsing. Ook kan om meer informatie worden verzocht om de aanmelding beter te kunnen beoordelen. Aanmelding kan niet op nationale feestdagen. Voor overleg kunt u bellen met (020) 555 5838.

Ziekenboegzorg is nazorg; Houd er rekening mee dat indiceren enkele dagen duurt en er mogelijk een wachtlijst is. Vraag op tijd een beoordeling aan!

“In een Geïntegreerde Voorziening (GV) verlenen de gemeente Amsterdam en de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD) samen met andere organisaties zorg en hulp aan Amsterdammers met psychiatrische problemen en/of een verslaving. De verschillende hulpverleners, zoals artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, budgetconsulenten en klantmanagers werken in één gebouw samen zodat een klant gemakkelijk geholpen kan worden. Niet in elke GV is dezelfde dienstverlening. Kijk vooraf welke diensten er op een locatie aangeboden worden. Geïntegreerde Voorziening West Geïntegreerde Voorziening Zuidoost Geïntegreerde Voorziening Centrum Geïntegreerde Voorzieningen maakt deel uit van de afdeling Budget en Inkomensbeheer Bijzonder Doelgroepen (BIBD) van de gemeente Amsterdam. “

STRAATAPP gebruiken zonder internet?

Voeg de web app toe aan je beginscherm via onderstaande button of door via je instellingen op ‘Voeg toe aan beginscherm/download’ te klikken.